Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden:

Door de toegang tot en met het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten:

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Luna Degas Workshops. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, foto van foto, of welke andere wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van Luna Degas Workshops. (Copyright LDW 2017 / vormgeving website: Luna Degas Workshops)

Aanbrengen van een hyperlink:

Elke gebruiker verbindt zich ertoe de toestemming te vragen aan de persoon die verantwoordelijk is voor deze website alvorens een hyperlink van welke aard ook te leggen naar deze site.

Niet toegestaan tot gebruik van deze site:

De informatie op deze site niet wederrechtelijk te gebruiken.

Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt worden gemaakt.

De website niet gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of een materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van - maar niet beperkt tot - materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.

De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicatie-doeleinden. 

De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon zoals onder meer - doch niet uitsluitend de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

Gebruiksvoorwaarden Luna Degas Workshops : mei 2018